தமிழ் இசைச் சங்க ஆட்சிக் குழு

திரு. ஏ.சி. முத்தையா
மதிப்பியல் செயலர்
திரு. பி. லெட்சுமணன்
முனைவர் தேவகி முத்தையா
 
 
திரு. ஏஎல் . வடிவேலு
திரு. அஸ்வின் சி. முத்தையா
திரு. சக்தி.அ. திருநாவுக்கரசு
திருமதி வள்ளி அருண்
 
 
திரு . ஆர்எம். சோமசுந்தரம்
திரு . ஏஆர் . மெய்யப்பன்
திரு. ஏஆர் நாச்சியப்பன்
உதவிச் செயலர்