பகல் நேரக் கல்லூரி

பகல் நேரத் தமிழ் இசைக் கல்லூரி வகுப்புகள், காலை 10:00 மணிக்குத் தொடங்கிப் பிற்பகல் 4:00 மணி வரை நடைபெறும். கல்வியாண்டு (2019 - 2020).

பயிற்றுவிக்கப்பெறும் வகுப்புகள்