வகுப்புகள்

வகுப்புகள்

தமிழ் இசைக் கல்லூரி பகல் மற்றும் மாலை வகுப்புகள், காலை 10.00 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 7.00 மணி வரை நடைபெறும்.

மேலும்

நிகழ்நிலை (online)

நிகழ்நிலை (online)

நிகழ்நிலை (online) இசை பாட வகுப்புகள் அமெரிக்கா, கனடா, சுவிட்சர்லாந்து, சிங்கப்பூர், மலேஷியா போன்ற நாடுகளுக்கு நடைபெறும்.

மேலும்

தொலைநிலைக்கல்வி

தொலைநிலைக்கல்வி

தொலைநிலைக்கல்வி கல்விப் படிப்பில் சேரவிரும்புபவர் கல்லூரி அலுவலகத்தில் வந்து விண்ணப்பம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும்
 

எங்கள் சமீபத்திய மேம்படுத்துதல்கள் பதிவு