தமிழ் இசை எண்பதாம் ஆண்டு விழாMargazhi Special Competition

Tamil Music

 • Vocal
  Thiruppavai, Thiruvempavai, Thirupalliyezhuchi in Panniru Thirumurai & Nalayira Diviya Prabhandham
 • Instuments
  Thiruppavai
 • Bharathanatyam
  Thiruppavai, Thiruvempavai, Thirupalliyezhuchi in Panniru Thirumurai & Nalayira Diviya Prabhandham

Category

 • Sub Junior
  Age 7 to 10 years
 • Junior
  Age 11 to 15 years. Registration Fee Rs.150
 • Senior
  Age 16 to 21 years
 • Super Senior
  Age 21 years and Above. Registration Fee Rs.250
 

Rules

Contestant should come Prepared with 3 songs in their Category for each category separate forms to be submitted. one candidate can apply for all competition by submitting and paying separate fees. judges decision will be final. list of songs should be given. Prize winners will be honored during the Pongal festival. E certificate will be sent to the registered email id.

Last Date to Register 04.01.2023
DATE OF COMPETITION 08.01.2023
FOR FURTHER DETAILS CONTACT 044 2955 0107, +91 92822 35964, +91 96001 29724

For online Registration : Click here
 
 

தமிழ் இசை சங்கம் - இசைப்போட்டிகள் - 2022தமிழ் இசைக் கல்லூரி சேர்க்கை திறந்தது

Wanted