பத்திரிகை கட்டுரைகள்1. தொல் இசைக் களஞ்சியம்

கட்டுரை ஆதாரம் :
Kavacham TV Plus - Sep 1, 2019
 
 
Saakshi paper - Jul 14, 2019
 
 
Dinathanthi English (DT NEXT) - Jul 4, 2019
 
 
Semmozhi TV - Jul 4, 2019
 
 
Thanthi TV - Jun 14, 2019
 
 
The Hindu - Mar 15, 2019
 
 
The Hindu - Feb 18, 2019